Close

1.6.2021

Jaká opatření budou pro fanoušky platit?

Přístup do areálu bude možný s platnou vstupenkou, pouze po odevzdání pravdivě vyplněného formuláře Selfreport a předložení potvrzení o absolvování antigenního testu z certifikované laboratoře s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin, případně PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 7 dní. Platí také potvrzením o dokončeném očkování, potažmo aplikaci první dávky očkování, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dní. Podobně se fanoušci mohou prokázat i lékařskou zprávou o prodělaném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace dle mimořádného opatření MZ ČR, ne starší než 180 dní.

Vzhledem k aktuálním opatřením můžeme mít pouze omezený počet sedících diváků na tribuně centrálního kurtu, zároveň pravidla FIVB pro celou sezónu přísně nařizují oddělení diváků od ostatních účastníků a organizátorů turnaje. Z tohoto důvodu bude přístupný pouze centrální kurt s tribunami pro sedící diváky,“ řekl Marek Tesař. Na tribuně budou označena místa, na kterých diváci sedět mohou. Dodržet pak musí bezpečné rozestupy. Děti do 3 let mají vstup do areálu zdarma, bez nároku na sedadlo, sedět tedy mohou rodičům na klíně. Šestileté a mladší děti se nemusí testovat.

V areálu nebude možné sundávat respirátor, konzumovat jídlo ani nápoje. Možnost zakoupit občerstvení bude v blízkém okolí zajištěna.

Návštěvní řád ke stažení.

1.6.2021